A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation

2011-10-12

Vill tipsa om ett intressant dokument skrivet av Mebane T. Faber som även har skrivit boken The Ivy Portfolio (som för övrigt är en riktigt bra bok, ska försöka återkomma med recension när jag har tid), som visar hur en trendföljande strategi liknande den som LongShort PPM försöker efterlikna har fungerat historiskt. I korthet kommer han fram till att denna strategi sedan 1973 har haft liknande avkastning som att alltid ligga investerad (buy-and-hold), fast till mycket lägre risk:

My purpose in this paper was to create a simple-to-follow
method for managing risk in a single asset class and,
by extension, a portfolio of assets.  A non-discretionary,
trendfollowing model acts as a risk-reduction technique
with no adverse impact on return.
When tested on various markets, risk-adjusted returns were
almost universally improved. Utilizing a monthly system
since 1973, an investor would have been able to increase
riskadjusted returns by diversifying portfolio assets and
employing a market-timing solution.
In addition, the investor would have also been able to
sidestep many of the protracted bear markets in various
asset classes.  Avoiding these massive losses would have
resulted in equity-like returns with bond-like volatility
and drawdown.

Som sagt, intressant läsning. Dokumentet finns att ladda ner här: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=962461


Nytt instrument för Stockholm OMX30

2011-07-01

Eftersom det i praktiken inte är möjligt att investera direkt i ett index så har LongShort:s strategier gått från att följa Stockholm OMX30 indexet direkt till att använda en indexfond istället.

Fonden i fråga är AVANZA ZERO eftersom den är en indexfond som följer just Stockholm OMX30 och dessutom går att investera i rent praktiskt. Om man inte har tillgång till just denna fond eller inte vill investera i den av någon annan anledning, kan man istället välja valfri annan OMX30-indexfond. För som vanligt med LongShort:s strategier så är tidpunkterna för köp och sälj viktigare än fondvalet.


Hur man tolkar resultatsidan för en strategi

2011-06-23

Resultatsidan på LongShort.se för en strategi, till exempel denna, kan brytas ned i ett antal delar:


1) Beskrivning av strategin: Denna del visar en förhoppningsvis förståelig beskrivning om hur strategin fungerar, till exempel när köp- och säljsignaler genereras.


2) Strategiparametrar: Vilka parametrar som finns för strategin och deras satta värde. Texten som beskriver strategin har antagligen nämnt parametrarna, även om de kanske inte kallas exakt samma sak här.


3) Ingående instrument/index/värdepapper: Beskriver vilken eller vilka instrument (fonder eller liknande) som just denna strategi är inställd att arbeta med. Antalet ingående instrument bestäms av strategitypen, men ofta är instrumentet på sista raden (i detta fall fonden Skandia Penningmarknad) det instrument som strategin investerar i när den istället hade legat utanför marknaden (ej investerad) för att förbättra avkastningen utan att tillföra någon risk.


4) Utfall och händelser: Visar strategins totala utfall sedan start, både som total avkastning och som genomsnittlig avkastning per år både geometriskt (”ränta på ränta”, oftast är det detta värde som är intressant) och aritmetiskt.
Här visas även de händelser som strategin har genererat. ”EnterLong” är exempelvis en signal som genererats i strategin som innebär att den börjar investera i underliggande instrument. Raderna efter visar exakt vad strategin köper respektive säljer, i detta fall (2009-04-30) sålde den fonden Skandia Penningmarknad och köpte fonden Skagen Kon-Tiki med hela sitt kapital.


5) Resultat: Detta diagram visar utvecklingen för strategins innehav. Färgen på linjen visar vilken status strategin hade vid respektive tidpunkt:

  • Grön färg innebär att strategin då var investerad i sitt/sina underliggande instrument.
  • Gul betyder att strategin antingen var helt utanför marknaden eller investerad i en säker räntefond eller liknande.
  • Röd innebär att strategin var negativt investerad, till exempel genom blankning eller något ”bear” derivat för underliggande instrument.

6) Strategidiagram: Detta diagram försöker visa utvecklingen för underliggande instrument samt den eller de beräknade värden som bestämmer hur strategin ska vara investerad. Diagrammet ska  förhoppningsvis tillsammans med textbeskrivningen under punkt 1 ovan ge en bra bild och förståelse om hur strategin fungerar i praktiken.

Hur man tolkar statusrapporterna

2011-06-23

Detta inlägg handlar om hur man tolkar statusrapporterna som postas här på bloggen varje månad.

Ett exempel på statusrapport kan vara:

Status-kolumnen visar en bild på vilket läge respektive strategi var i vid tillfället då statusrapporten skapades:
 innebär att strategin är investerad i det underliggande instrumentet/indexet, till exempel en sverigefond.
 innebär att strategin inte är investerad, utan antingen ligger enbart i ”cash” eller någon säker räntefond eller liknande. Om strategin är investerad i någon räntefond så framgår det på resultatsidan för strategin.
 innebär att strategin är negativt investerad i det underliggande instrumentet, t ex genom blankning eller ”bear”-derivat. Det är inte alltid som en strategi kan vara negativt investerad, utan det beror på de parametrar som satts för strategin. Experimentera gärna med strategisimulatorn för att se hur det kan påverka resultatet.

Strategi-kolumnen visar en textbeskrivning av strategin, exempelvis innebär ”Stockholm OMX30: Monthly SMA Crossover (10, no short)” att:

  • Det är en strategi som investerar i Stockholm OMX30 indexet.
  • Strategin heter ”Monthly SMA Crossover”, se detaljsidan för strategin eller simulatorn för en beskrivning om hur den fungerar.
  • (10, no short) är parametrar som är satta på strategin när den skapades. Dessa är konfigurerbara i strategisimulatorn.
Om man klickar på respektive strategis textbeskrivning kommer man till resultatsidan för den strategin.