Hur man tolkar resultatsidan för en strategi

2011-06-23

Resultatsidan på LongShort.se för en strategi, till exempel denna, kan brytas ned i ett antal delar:


1) Beskrivning av strategin: Denna del visar en förhoppningsvis förståelig beskrivning om hur strategin fungerar, till exempel när köp- och säljsignaler genereras.


2) Strategiparametrar: Vilka parametrar som finns för strategin och deras satta värde. Texten som beskriver strategin har antagligen nämnt parametrarna, även om de kanske inte kallas exakt samma sak här.


3) Ingående instrument/index/värdepapper: Beskriver vilken eller vilka instrument (fonder eller liknande) som just denna strategi är inställd att arbeta med. Antalet ingående instrument bestäms av strategitypen, men ofta är instrumentet på sista raden (i detta fall fonden Skandia Penningmarknad) det instrument som strategin investerar i när den istället hade legat utanför marknaden (ej investerad) för att förbättra avkastningen utan att tillföra någon risk.


4) Utfall och händelser: Visar strategins totala utfall sedan start, både som total avkastning och som genomsnittlig avkastning per år både geometriskt (”ränta på ränta”, oftast är det detta värde som är intressant) och aritmetiskt.
Här visas även de händelser som strategin har genererat. ”EnterLong” är exempelvis en signal som genererats i strategin som innebär att den börjar investera i underliggande instrument. Raderna efter visar exakt vad strategin köper respektive säljer, i detta fall (2009-04-30) sålde den fonden Skandia Penningmarknad och köpte fonden Skagen Kon-Tiki med hela sitt kapital.


5) Resultat: Detta diagram visar utvecklingen för strategins innehav. Färgen på linjen visar vilken status strategin hade vid respektive tidpunkt:

  • Grön färg innebär att strategin då var investerad i sitt/sina underliggande instrument.
  • Gul betyder att strategin antingen var helt utanför marknaden eller investerad i en säker räntefond eller liknande.
  • Röd innebär att strategin var negativt investerad, till exempel genom blankning eller något ”bear” derivat för underliggande instrument.

6) Strategidiagram: Detta diagram försöker visa utvecklingen för underliggande instrument samt den eller de beräknade värden som bestämmer hur strategin ska vara investerad. Diagrammet ska  förhoppningsvis tillsammans med textbeskrivningen under punkt 1 ovan ge en bra bild och förståelse om hur strategin fungerar i praktiken.

Hur man tolkar statusrapporterna

2011-06-23

Detta inlägg handlar om hur man tolkar statusrapporterna som postas här på bloggen varje månad.

Ett exempel på statusrapport kan vara:

Status-kolumnen visar en bild på vilket läge respektive strategi var i vid tillfället då statusrapporten skapades:
 innebär att strategin är investerad i det underliggande instrumentet/indexet, till exempel en sverigefond.
 innebär att strategin inte är investerad, utan antingen ligger enbart i ”cash” eller någon säker räntefond eller liknande. Om strategin är investerad i någon räntefond så framgår det på resultatsidan för strategin.
 innebär att strategin är negativt investerad i det underliggande instrumentet, t ex genom blankning eller ”bear”-derivat. Det är inte alltid som en strategi kan vara negativt investerad, utan det beror på de parametrar som satts för strategin. Experimentera gärna med strategisimulatorn för att se hur det kan påverka resultatet.

Strategi-kolumnen visar en textbeskrivning av strategin, exempelvis innebär ”Stockholm OMX30: Monthly SMA Crossover (10, no short)” att:

  • Det är en strategi som investerar i Stockholm OMX30 indexet.
  • Strategin heter ”Monthly SMA Crossover”, se detaljsidan för strategin eller simulatorn för en beskrivning om hur den fungerar.
  • (10, no short) är parametrar som är satta på strategin när den skapades. Dessa är konfigurerbara i strategisimulatorn.
Om man klickar på respektive strategis textbeskrivning kommer man till resultatsidan för den strategin.

Bokrecension: The Little Book of Common Sense Investing

2011-06-19

Min plan för denna blogg är primärt att använda för strategimeddelanden från LongShort.se, men även för att skriva bokrecensioner, och det är nu dags för min första bokrecension. Min plan är att förutom att recensera de böcker jag läser framöver även skriva recensioner av de favoritböcker jag har läst tidigare. Inte helt oväntat kommer det nästan uteslutande att gälla böcker inom finansgenren.

Först upp i raden är boken ”The Little Book of Common Sense Investing” av John C Bogle. Till at börja med kan jag direkt säga att jag spenderade ganska lång kalendertid på att läsa den, trots att boken är både liten och relativt kort. Anledningen till det är mestadels att texten ofta kändes repetitiv och ibland riktigt tjatig, och såhär i efterhand kan jag tycka att den trots sina inte mer än ca 200 sidor var onödigt lång.

Jag ska tillägga att nedanstående är en recension av bokens innehåll, och att jag personligen kanske inte håller med om allt.

Hur som helst, kontentan av boken är i korta ordalag att indexfonder med minimala avgifter är bäst. Punkt. I lite längre ordalag beror detta på att ”managed funds” (dvs aktivt förvaltade fonder) som grupp aldrig kan garantera bättre avkastning än index. Om man dessutom lägger till att de aktivt förvaltade fonderna oftast (alltid?) har högre förvaltningskostnader än billiga indexfonder är man i långa loppet garanterad att få bättre avkastning med en indexfond. Var medveten om att ränta-på-ränta effekten”the magic of compunding returns”, även gäller för förvaltningskostnader fast då i negativ bemärkelse, ”the powerful tyranny of compunding costs”!

En ofta förekommande invändning mot detta är att aktivt förvaltade fonder ska ge en mervärdesavkastning på grund av bra aktieval etc i fonden. Problemet är bara att aktivt förvaltade fonder som grupp i verkligheten har gått sämre än index, och att man aldrig i förväg kan veta vilka av fonderna som kommer att prestera bättre än index. Dvs det blir ren tur om man chansar och satsar på ”rätt” fond. För kom ihåg det som fondförvaltare alltid skriver i sin fondinformation: ”Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Många har den inställningen att de själva kan prestera bättre än index, och om du kan det så är det jättebra. Men kom ihåg att investerare som en grupp i snitt inte kan prestera bättre än snittet (index), eftersom de själva är marknaden. Och om investerare dessutom betalar avgifter genom förvaltningskostnader eller liknande kommer per definition därför avkastningen att bli index minus kostnader. Dvs som grupp blir avkastningen därför alltid mindre än index, så länge som avgifter tillkommer. Det enda som kan påverka avkastningen i det fallet är att minimera avgifterna och följa index så nära det går.

Boken innehåller förutom författarens egna synpunkter och matematiska ”bevis” även citat från andra framstående investerare, t.ex. Warren Buffett, för att förstärka det som boken behandlar.

Ett antal citat tagna från boken som jag tycker visar vad den handlar om:

We investors as a group get precisely what we don’t pay for. So if we pay nothing, we get everything.

Where returns are concerned, time is your friend. But where costs are concerned, time is your enemy.

The miracle of compounding returns is overwhelmed by the tyranny of compunding costs.

The two sources of the superior returns of the index fund:
1) the broadest possible diversification; and
2) the tiniest possible costs.

(Warren Buffett) Most investors, both institutional and individual, will find that the best way to own common stocks is through an index fund that charges minimal fees. Those following this path are sure to beat the net results (after fees and expenses) delivered by the great majority of investment professionals.

Om du är intresserad mer av detaljerna om varför ”indexing” är bra och kan stå ut med en ibland ganska repetitiv och tjatig författare (men som säkert vet vad han pratar om) kan jag rekommendera denna bok. Annars finns nog mer överskådlig och snabbläst information om ämnet tillgängligt på nätet.

Apropå indexfonder måste jag dessutom slå ett slag för AVANZA ZERO (tillgänglig på PPM och konto på Avanza). 0% i avgift är svårslaget.


Statusrapport 1 juni 2011

2011-06-01

Aktuell strategistatus 1 juni 2011:

Status Strategi
Stockholm OMX30: Monthly SMA Crossover (10, no short)
Tillväxtmarknader: Monthly SMA Crossover (10, no short)
Råvaror: Monthly SMA Crossover (10, no short)